Welkom     Biografie     Particulieren     Professionals     Boeken e.d.     Media     Contact     een site van Pino-NOIR 

Professionals

Zie ook de website van de Academie voor Systemisch Mensenwerk (masterclass voor Nieuwe Samengestelde Gezinnen)


WORKSHOP, INTERVISIE EN TRAINING

De laatste jaren hebben we in Nederland steeds meer te maken met nieuw samengestelde gezinnen. Uit CBS gegevens en onderzoek van E-quality blijkt dat in Nederland 200.000-250.000 stiefgezinnen bestaan. Jaarlijks komen er ongeveer 10.000 bij.
Hoe langer hoe meer wordt duidelijk dat deze gezinnen een heel eigen problematiek hebben. Deze problematiek is inherent aan de situatie en niet vergelijkbaar met een kerngezin.
Dat deze problematiek nogal wat spanningen oplevert blijkt uit het gegeven dat maar liefst 60% van deze gezinnen weer uit elkaar valt. Veelal heeft dit niets te maken met wat het nieuwe stel voor elkaar voelt, maar met de spanningen die het samenvoegen van twee gezinnen tot gevolg heeft. De frustratie kan daarbij hoog oplopen, waarbij men zich geregeld afvraagt: "Waar zijn we aan begonnen"
Loyaliteitsconflicten, rouw, verschillende opvoedingsstijlen, ingewikkelde familiesystemen maken dat ouders soms door de bomen het bos niet meer zien.
Kinderen kunnen merkbaar last hebben van de ontstane situatie. Dit kan zich uiten in stil en teruggetrokken gedrag, in juist agressief gedrag of in een gebrek aan concentratie. De schoolprestaties kunnen achteruit gaan en kinderen blokkeren soms tijdelijk in hun ontwikkeling.

WORKSHOP: "Valkuilen in de hulpverlening aan samengestelde gezinnen."

Er zijn inmiddels vele boeken geschreven over de valkuilen van samengestelde gezinnen. Er blijkt inmiddels een parallel in de hulpverlening. Ook deze specifieke hulpverlening kent valkuilen. Het wordt tijd deze valkuilen te onderkennen en ze te dichten.

Tijdens een workshop zal ik deze valkuilen toelichten. Ingebrachte casuïstieken van de deelnemers worden geanalyseerd waarbij de problematiek van samengestelde gezinnen centraal staat.

Kosten op aanvraag,  maximaal 16 deelnemers.

INTERVISIE

Veelal komen in de bespreking van de valkuilen tijdens de workshop meerdere casuïstieken uit de praktijk naar voren. Deelnemers hebben vaak de behoefte deze te bespreken.
In een vervolgmoment kunnen deze in de vorm van intervisie besproken worden.

Kosten op aanvraag 

Opgave: info@magdahengst.nl

TRAINING

Tijdens de Texelcursus voor huisartsen (oktober 2014) verzorg ik de workshop "Een gekleurd stiefgezin"

In samenwerking met de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden verzorg ik de  Cursus IAG Nieuw Samengestelde  Gezinnen 

Zie het artikel Leeuwarder Courant  (30-03-2010)

Zie de uitzending van Omrôp Fryslân, het programma SnoenS, over Twitter maar ook over de cursus (03-04-2010); (Windows Media Player formaat)

Een cursist doet verslag van de tweedaagse training: Evaluatieverslag (pdf)Actueel